Tăng tương tác tạo chuyển đổi
từ công cụ THÔNG BÁO ẢO.

Tất cả chiến dịch THÔNG BÁO được cấu hình theo mong muốn của bạn nhằm gia tăng chuyển đổi khách hàng mua hàng từ công cụ của Tuongtac.net.

Giúp khách hàng của bạn tin tưởng hơn sản phẩm, dịch vụ
từ website của bạn ✅

Cài đặt lên Website

Sử dụng dễ dàng bằng 01 đoạn mã được cài lên Website của bạn.

Tạo thông báo của bạn

Tạo và tùy biến các thông báo của bạn cho website theo mong muốn.

Gia tăng chuyển đổi 💰

Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng được gia tăng nhờ công cụ Tuongtac.net.

Cài đặt và tương thích với mọi mã nguồn.

Shopify
Wordpress
Zapier
Squarespace

Được thiết kế và tích hợp với mọi Website, mọi mã nguồn.
Và sử dụng được trên mọi trình duyệt, thiết bị.

Công cụ Marketing MIỄN PHÍ tốt nhất 🔥

Chọn từ một loạt các thông báo tương tác.

Xem thử mẫu thông báo

Chọn bất kỳ loại thông báo và xem trước nó trực tiếp.

Chọn gói dịch vụ ✨

Chọn và nhận kế hoạch của bạn dựa trên nhu cầu của bạn

Free

0 đ
 
  • Không quảng cáo
  • Xóa bản quyền
  • Thay đổi tên thương hiệu
  • Chiến dịch: 5
  • Thông báo: 25
  • 10000 Lượt hiển thị / Tháng
  • Tất cả CÔNG CỤ được sử dụng
Chọn gói

Đăng ký ngay 🔥

Đừng bỏ lỡ tiện ích tuyệt vời này.

Đăng ký ngay